je nedele 20.10.2019  
     Vega  Vydané CD  Tvorba  Fotoalbum           Kontakt

Najbližšie vystúpenia

23.10.2019 17:00

Nitrianske Sučany - Mesiac úcty k starším

6.11.2019 17:00

Bratislava - KD Ružnov - program Maji Velšicovej pre TV Šlager

1.12.2019 17:00

Nemšová - Vianočný koncert Rádia Muzika

5.12.2019 17:00

Trenčín - Hviezdy nad Trenčínom - program TV Šláger

14.12.2019 17:00

Nitrianske Sučany - Vianocný koncert

22.12.2019 17:00

Ladce - Vianočný koncert Rádia Muzika

  • Dostupnost CD a DVD

Všetky CD, ktoré sú uvedené na našej web-stránke, ako aj DVD z našich koncertov si môžete objednať i elektronicky na uvedenej adrese :

Cena CD je 7 €/1ks

  • Živé vystúpenia

Na uvedenej elektronickej adrese je možnosť objednať i kultúrny programu k rôznym výročiam a podujatiam tak, ako je už spomínané predošlom texte.

  • Kontakt prostredníctvom web-u:

Vaše meno:

Váš E-mail:

Text:

 
 

webmaster: © Ing. Josef Lottes, 2003

Správa stránek