je nedele 20.10.2019  
     Vega  Vydané CD  Tvorba  Fotoalbum           Kontakt

Najbližšie vystúpenia

23.10.2019 17:00

Nitrianske Sučany - Mesiac úcty k starším

6.11.2019 17:00

Bratislava - KD Ružnov - program Maji Velšicovej pre TV Šlager

1.12.2019 17:00

Nemšová - Vianočný koncert Rádia Muzika

5.12.2019 17:00

Trenčín - Hviezdy nad Trenčínom - program TV Šláger

14.12.2019 17:00

Nitrianske Sučany - Vianocný koncert

22.12.2019 17:00

Ladce - Vianočný koncert Rádia Muzika